ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VOOR INDIVIDUEN

VOOR DE CONSUMENTEN

 

1.    Toepassingsgebied

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en worden geacht te zijn aanvaard door elke persoon die deze site bezoekt en/of de producten bestelt die te koop worden aangeboden door het bedrijf COLIBRI, vennootschap op vereenvoudigde aandelen (S.A.S) met een kapitaal van € 305.140 ingeschreven in het Handelsregister van Saint-Malo onder nummer 393 891 825 en gevestigd te 27, Avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO - FRANKRIJK.

Via deze Site biedt zij verschillende producten te koop aan die internetgebruikers, particulieren/consumenten woonachtig in België, kunnen verkrijgen, met name door middel van een veilige online betalingsprocedure die wordt geïmplementeerd en beheerd door de bankinstellingen waarvan zij de diensten heeft ingeschakeld. HET BEDRIJF COLIBRI  maakt gebruik van dienstverleners om de levering van producten die door de Klant zijn besteld via de bovengenoemde Site mogelijk te maken, en dit volgens de voorwaarden en deadlines die op de Site zijn aangegeven op het moment van de bestelling. De Site is in het Nederlands, evenals alle stappen, al dan niet elektronisch, die nodig zijn voor de bevestiging van de bestelling van en door de Klant. De tussen het BEDRIJF COLIBRI en de Klant gesloten verkoopovereenkomsten zijn daarom in het Nederlands. Om contact op te nemen met het BEDRIJF COLIBRI, kunt u het contactformulier op deze SITE gebruiken.

 

2.    Begripsbepalingen

 

·        "AGV": verwijst naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bekeken door te klikken op de link onderaan de Site.

·        "AVV": verwijst naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden

·        "Klant(en)": verwijst naar elke consument en grote niet-professionele die toegang heeft tot de Site als een eenvoudige bezoeker en/of een Account aanmaakt op de Site en/of Bestellingen plaatst bij het COLIBRI-BEDRIJF

·        "Account": verwijst naar het persoonlijke account dat door de Klant op de Site is aangemaakt.

·        "Bestelling(en)": verwijst naar elke bestelling van Producten die door een Klant via de Site wordt geplaatst.

·        "Product(en)": verwijst naar de producten die door het BEDRIJF COLIBRI op de Site worden verkocht, namelijk standaardproducten en gepersonaliseerde Producten die hieronder worden gedefinieerd, die door BEDRIJF COLIBRI op de Site worden verkocht.

·        "Standaardproduct(en)": verwijst naar de producten die door BEDRIJF COLIBRI te koop worden aangeboden op de Site, en in het bijzonder:

o   Klassieke banketproducten (madeleines, financiers, taarten, enz.), die niet gepersonaliseerd kunnen worden. Eén type klassieke banketbakkersproducten wordt per verpakking verkocht. de goodies (tas, mok, etc.).

·        "Gepersonaliseerde product(en)": verwijst naar de madeleines die door de Klant via de Site geconfigureerd kunnen worden, en vervolgend in een ijzeren trommel verkocht worden.

o "Standard Box": de Klant kiest ervoor om de trommel niet aan te passen,

o "Gegraveerde box": de klant kiest ervoor om de trommel te personaliseren door een persoonlijk bericht te laten graveren. 

·        "Cadeaukaart(en)": verwijst naar de cadeaukaarten die door het COLIBRI-BEDRIJF op de Site worden verkocht en die uitsluitend kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde Producten te kopen. Het bedrag en de geldigheidsduur van de Cadeaubonnen worden vooraf door het BEDRIJF COLIBRI bepaald.

·        "Site": verwijst naar het geheel of een deel van deze site die toegankelijk is via de URL https://be.maison-colibri.com/

·        "BEDRIJF COLIBRI" betekent het COLIBRI-BEDRIJF zoals geïdentificeerd in het artikel "Toepassingsgebied".

·        Diensten”: verwijst naar alle of een deel van de diensten die toegankelijk zijn via de Site, in het bijzonder de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen en te volgen.

 

 

3.    Producten en Cadeaubonnen

 

De gepersonaliseerde producten die te koop worden aangeboden, zijn die welke door de Klant via de Site worden geproduceerd. De Klant die de Gepersonaliseerde Producten wil kopen, moet op het tabblad "Personaliseren" van de Site klikken en vervolgens:

  • Het design van de trommel kiezen,
  • Kiezen tussen een standaard trommel of een gegraveerde trommel.

 

De standaardproducten die te koop worden aangeboden, zijn die welke toegankelijk zijn via de Site en beschikbaar zijn op het moment van de bestelling, binnen de limiet van de voorraden. In geval van een tekort aan standaard Producten, zal de Klant worden geïnformeerd en zal het BEDRIJF COLIBRI haar best doen om de betreffende Producten zo snel mogelijk aan te vullen, behalve in geval van een verlenging van het assortiment.

 

In het geval dat standaardproducten niet op voorraad zijn wanneer de klant een bestelling plaatst, zal deze laatste door het COLIBRI-BEDRIJF worden geïnformeerd om ofwel een annulering van de bestelling en een terugbetaling als gevolg daarvan, of een uitstel van de leveringsdatum te overwegen zodra de getroffen Producten zijn aangevuld.

De Cadeaubonnen die te koop worden aangeboden zijn die welke toegankelijk zijn via de Site. Met een bedrag en een geldigheidsduur vooraf bepaald door het BEDRIJF COLIBRI, kunnen ze de ontvanger van een Cadeaubon gepersonaliseerde producten kopen. De voorwaarden voor het plaatsen van de Bestelling door de Klant en de aankoop door middel van een Cadeaubon door de ontvanger worden beschreven in artikel 5 "Bestelling" van deze AVV.

De Producten van het BEDRIJF COLIBRI omvatten banketbakkersproducten die mogelijk allergene ingrediënten bevatten (eieren, melk, noten, enz.). Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de informatiefiche (lijst van ingrediënten, allergenen, voedingswaarden, enz.) die beschikbaar is op elke Productfiche en de etikettering van de Producten die hij heeft ontvangen, zorgvuldig te lezen alvorens ze te consumeren, om er zeker van te zijn dat ze geschikt voor hem zijn en dat het gebruik ervan geen risico voor hem vormt.

 

De prijzen van de Producten en Cadeaubonnen die op de Site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen (TTC). De prijzen van de Producten en Cadeaubonnen die op de Site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen (incl. BTW).

 

Het BEDRIJF COLIBRI kan het productassortiment en de prijzen van de producten, evenals de prijzen en de geldigheidsduur van de cadeaubonnen op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op een Bestelling blijven die welke op de Site worden weergegeven op het moment van bevestiging van de Bestelling door de Klant.

 

Het toevoegen van een Product aan het winkelmandje houdt niet in dat de Bestelling aanvaard is. Het is daarom mogelijk dat de gehele of een deel van de hoeveelheid van een standaard Product dat in het Winkelmandje is geplaatst niet langer beschikbaar is op het moment van bevestiging van de Bestelling. De Klant wordt dan rechtstreeks of vóór de definitieve validatie van zijn Bestelling op de hoogte gebracht.

 

Het BEDRIJF COLIBRI garandeert niet de afwezigheid van fouten op de Site, met name in de beschrijvingen van de Producten, maar zal haar best doen om eventuele fouten die in dit verband door een Klant worden gemeld, zo snel mogelijk te corrigeren.

 

4.    Account

 

4.1  Het Aanmaken van een Account

4.1.1. Zonder het plaatsen van een Bestelling

 

De Klant kan een Account aanmaken door op de Site te surfen, ongeacht het plaatsen van een Bestelling.

 

Om een account aan te maken moet de Klant:

·        Een unieke login aanmaken door een e-mailadres in te voeren

·        Een wachtwoord aanmaken

·        De volgende informatie opgeven: Titel, Achternaam en Voornaam

·        De geboortedatum vermelden (optioneel)

·        Aangeven of hij door BEDRIJF COLIBRI elektronisch gecontacteerd wil worden met name in het kader van commerciële prospectie en het daarvoor bestemde vakje aanvinken.

Het aanmaken van het Account door de Klant betekent aanvaarding van de AVV.

4.1.2. Bij het plaatsen van een Bestelling

Om een Bestelling te plaasten moet de Klant een Account aanmaken op de Site als hij dit nog niet heeft gedaan tijdens het bezoeken van de Site (zie supra, 4.1.1).

 

Hiertoe moet de Klant zijn unieke identificatiecode aanmaken door zijn e-mailadres op te geven, en zijn unieke wachtwoord aanmaken.

Om door te gaan met zijn registratie, moet hij ook de volgende informatie verstrekken:

·        Aanspreektitel

·        Naam en Voornaam

·        Exact afleveradres

·        Factuuradres indien anders dan het afleveradres

·        Telefoonnummer

·        AGV en AVV accepteren door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken

 

4.2  Klant en ingevoerde informatie

 

De Site is niet bedoeld om producten of diensten aan te bieden die bedoeld zijn voor minderjarigen en daarom verklaren Klanten die een Account aanmaken dat ze meerderjarig zijn.

 

Evenzo is deze site bedoeld voor individuele klanten, en voor elke bestelling geplaatst in een professionele context (ondernemingsraden, seminars, enz.), wordt de klant uitgenodigd om naar het adres www.maison-colibri.com/nl/info/professionele-ruimte of door te klikken op het tabblad “Professionnels Relatie geschenken” of door contact op te nemen met de Klantenservice van het COLIBRI BEDRIJF via het adres: entreprise@maison-colibri.com.

 

In het algemeen garandeert de Klant de juistheid van alle informatie die hij verstrekt en verbindt hij zich ertoe het BEDRIJF COLIBRI onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van deze informatie door zijn Account voor dit doel bij te werken. In het geval van een lopende Bestelling, wordt de update van het leveringsadres alleen in aanmerking genomen voor toekomstige Bestellingen.

 

Het COLIBRI-BEDRIJF kan de registratie van een Klant weigeren om redenen die het legitiem acht, zonder dit te moeten rechtvaardigen en zonder dat een dergelijke weigering aanleiding geeft tot verhaal of schadevergoeding van welke aard dan ook.

 

4.3. Toegang tot de Account

 

De Klant heeft toegang tot zijn Account door zijn unieke gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

 

Deze elementen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Elke verbinding met het Account en elke daaropvolgende handeling wordt geacht door de Klant te zijn uitgevoerd. Hij is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het doorgeven van verbindingsinformatie aan derden.

 

4.4. Accountbeheer

 

Vanuit zijn Account heeft de Klant de mogelijkheid om:

·        de geschiedenis van zijn bestellingen te raadplegen

·        facturen te downloaden

·        optionele informatie in te vullen (bijvoorbeeld zijn geboortedatum)

·        het geheel of een deel van de reeds ingevoerde informatie wijzigen; Als een Bestelling in uitvoering is, geldt de update van de informatie, in het bijzonder het afleveradres, voor de volgende Bestelling.

4.5 Opschorting of verwijdering van het account

 

De Klant heeft de mogelijkheid om zijn Account op elk moment te verwijderen door met het BEDRIJF COLIBRI contact op te nemen per e-mail op madeleine@maison-colibri.com. In een dergelijk geval wordt gewaarschuwd dat de Diensten die door de Site worden aangeboden niet langer toegankelijk zijn. In geval van niet-naleving door de Klant van de Algemene Voorwaarden of deze Algemene Voorwaarden, of in het geval van kennis van illegale activiteiten door de Klant op de Site, behoudt het COLIBRI-BEDRIJF zich het recht voor om het Account van de Klant op te schorten of te verwijderen zonder voorafgaand bericht.  

 

5.     Bestelling

5.1  Beschikbaarheid van producten

 

De producten die op de site worden gepresenteerd, zijn beschikbaar en op voorraad. Het beheer van de weergave van de voorraden kan echter uit de pas lopen met onze werkelijke voorraden. Dit kan leiden tot een wijziging van de ordervoorbereidingstijden. De betrokken Klant zal op de hoogte worden gebracht met een mogelijk commercieel voorstel (omruiling, korting of andere naargelang het geval). In het geval van definitieve onbeschikbaarheid, zal het BEDRIJF COLIBRI de Klant informeren om een passend voorstel te doen: omruiling van het product tegen een gelijkwaardige referentie of terugbetaling. Definitieve onbeschikbaarheid geeft geen recht op schadevergoeding of schadevergoeding ten voordele van de Klant, maar kan wel leiden tot annulering en terugbetaling van de bestelling.

            In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van een product, zal het BEDRIJF COLIBRI de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe deadlines voor het betreffende product. Indien deze onbeschikbaarheid buitensporig wordt verlengd, zal het BEDRIJF COLIBRI haar best doen om de Klant een gelijkwaardig product aan te bieden of, bij gebrek hieraan, de bestelling annuleren en de Klant terugbetalen. In het geval dat het BEDRIJF COLIBRI een gelijkwaardig product verzendt, kan de Klant zijn herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn uitoefenen, de retourkosten worden dan vergoed.

 

5.2  Weergave en productinformatie

 

In het geval van een kleine wijziging van de visuele aspecten van de verpakking (exclusief capaciteit, container en voorwaarden van uitvoering en gebruik), in het bijzonder in het kader van een verandering van verpakking zonder wijziging van de inhoud, kan de verantwoordelijkheid van het BEDRIJF COLIBRI niet worden aanvaard.

De productpresentatieteksten zijn een getrouwe weergave van de informatie die door onze fabrikanten en leveranciers is verzonden en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het BEDRIJF COLIBRI.

 

 

5.3  Het plaatsen van een Bestelling

De verbinding van de Klant met zijn Account door het invoeren van zijn gebruikersnaam en wachtwoord stelt hem in staat om betrouwbaar te worden geïdentificeerd en bindt hem voor elke bestelling die op deze manier wordt geplaatst.

 

Voor elke geplaatste Bestelling wordt de Klant verzocht om:

·        de standaardproducten te selecteren door deze aan het winkelmandje toe te voegen,

·        en/of de gepersonaliseerde Producten aan zijn winkelmandje toe te voegen die eerder op de Site geconfigureerd en bevestigd zijn.

·        en/of door één of meerdere Cadeaukaart(en) aan zijn winkelmandje toe te voegen. Wanneer de klant een Cadeaubon kiest:

o moet hij de titel, voornaam, achternaam en e-mailadres van de ontvanger van de Cadeaukaart opgeven,

o kan hij een gepersonaliseerd bericht aan de ontvanger sturen.

 

Zodra de Producten zijn geselecteerd en aan het Winkelmandje zijn toegevoegd, kan de Klant zijn Bestelling valideren, de leveringsmethode en het betaalmiddel kiezen.

 

Een volledige samenvatting van de Bestelling wordt aangeboden voordat deze wordt afgerond.

 

5.4  Tarief

Het tarief dat als basis dient voor de onderstaande commerciële voorwaarden is het algemene tarief voor merkproducten die buiten het vasteland van Frankrijk worden verkocht en gedistribueerd.

Het kan onderworpen zijn aan belasting over de toegevoegde waarde, afhankelijk van de drempels die zijn bepaald in het land van levering en elke wijziging in het wettelijke tarief van deze belasting zal worden weerspiegeld in de prijs van de producten die op de Site worden gepresenteerd op de datum bepaald door de wettekst of toepasselijke regelgeving. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, met name als gevolg van variaties in leveranciersprijzen, een introductie-aanbieding, promoties of solden. De kosten van verpakking, verwerking en verzending zijn voortdurend aan verandering en verbetering onderhevig. De verzendkosten worden niet terugbetaald in geval van annulering van een bestelling buiten de wettelijke herroepingstermijn na verzending en zullen daarom worden afgetrokken van het bedrag van de terugbetaling door het BEDRIJF COLIBRI die binnen 15 dagen na de annulering zal plaatsvinden. Deelname aan verzendkosten kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt door het BEDRIJF COLIBRI op ad hoc basis.

Het COLIBRI-BEDRIJF behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Bij bestelling dient de volledige prijs te worden betaald. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een aanbetaling of voorschot.

 

5.5  Betaling en bevestiging van de Bestelling

 

De betaling van de bestelling geschiedt per creditcard met behulp van de beveiligde interface die door de betalingsdienstaanbieder STRIPE aan de Klant ter beschikking wordt gesteld en/of door middel van de Cadeaubon en/of door middel van IDEAL of Paypal.

 

Bestellingen binden het BEDRIJF COLIBRI pas vanaf de bevestiging door de bankinstelling van de Klant van de volledige betaling van de Bestelling inclusief eventuele verzendkosten.

 

Zodra de Bestelling bevestigd is, ontvangt de Klant een bevestiging per e-mail en kan hij de voortgang van zijn Bestelling volgen via zijn Account.

 

Als de Klant een Cadeaubon heeft gekocht, wordt er na bevestiging van de Bestelling een e-mail verzonden naar de ontvanger van de Cadeaubon. Deze laatste kan de Cadeaubon gebruiken voor de aankoop van gepersonaliseerde Producten, tot het bedrag en binnen de termijn die door het BEDRIJF COLIBRI is bepaald.

 

Elke gevalideerde bestelling voor een Gepersonaliseerd Product dat wordt verkocht in een Gegraveerde Doos en waarvan de gepersonaliseerde inhoud van de Gegraveerde Doos niet voldoet aan de criteria bepaald in artikel 10 van deze AVV, wordt geannuleerd door het BEDRIJF COLIBRI. De prijs wordt binnen een termijn van maximaal 14 dagen na de bestelling aan de Klant terugbetaald in de vorm van een tegoed.

 

5.6  Elektronische handtekening

De online verstrekking van het creditcardnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling vormen het bewijs van het akkoord van de koper:

- betaalbaarheid van de verschuldigde bedragen op grond van de inkooporder,

- handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde operaties.

Bij frauduleus gebruik van de bankkaart wordt de koper verzocht, zodra dit gebruik wordt geconstateerd, contact op te nemen met  (indiquer le numéro de téléphone adéquat)

 

5.7  Bevestiging van de bestelling

De verkoper bezorgt de koper een kopie van het contract, elektronisch of op een andere duurzame drager, ter bevestiging van de uitdrukkelijke verbintenis van de partijen.

 

5.8  Bewijs van de transactie

De elektronische gegevens die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden opgeslagen worden in de computersystemen van de leverancier en zijn partners, zullen beschouwd worden als bewijs voor communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden aangeleverd.

 

5.9  Terugbetalingsmethoden voor bestellingen

 

Elke terugbetaling van een Bestelling, voorzien in geval van retourzending, niet-naleving van leveringstermijnen en uitoefening van de herroepingstermijn in overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 8 van deze AVV, zal gebeuren volgens de eerder gebruikte betaalmiddelen :

 

- Voor elke bestelling van Producten die met een creditcard geplaatst is: terugbetaling vindt plaats via bankoverschrijving.

 

- Voor elke bestelling met een Ceadeaubon die met een creditcard wordt gedaan: de terugbetaling vindt plaats via een bankoverschrijving.

 

- Voor elke productbestelling die wordt gedaan door middel van een Cadeaubon: terugbetaling vindt plaats door afgifte van een nieuwe Cadeaubon.

 

- Voor elke bestelling van Producten waarvoor de gepersonaliseerde inhoud van een Gegraveerde Trommel niet in overeenstemming is met artikel 10 van deze AVV: de terugbetaling zal worden gedaan in de vorm van een creditnota binnen de maximale termijn van 14 dagen na de bestelling; het krediet is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van uitgifte. 

 

6.    Bezorgen en afhalen

 

Leveringen vinden plaats in en BelgiqueNederland.

 

De Producten worden verzonden in een geschikte verpakking om hun kwaliteit te garanderen.

 

Afhankelijk van het gekozen type levering, kan een trackingnummer per e-mail naar de Klant worden gestuurd en toegankelijk via zijn Account.

 

Verzendingen gebeuren, naar keuze van de Klant:

 

 

·        met vervoerder, af te halen bij een afhaalpunt: in dit geval heeft de Klant het recht om een afhaalpunt naar keuze te kiezen en wordt hij per e-mail en via zijn account op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van de Bestelling op dat afhaalpunt.

De Bestelling kan worden afgehaald tijdens de openingsuren van het afhaalpunt, dat de Klant zelf dient te verifiëren, met name via de site van de vervoerder.

Als de Klant de Bestelling niet kan herroepen binnen tien (10) kalenderdagen vanaf de datum van beschikbaarheid op het relaispunt, zal de Bestelling worden teruggestuurd naar het COLIBRI-BEDRIJF. De Bestelling wordt dan beschouwd als verlaten door de Klant en opgelost in het voordeel van het COLIBRI-BEDRIJF zonder recht op terugbetaling.

 

·        met vervoerder aan huis of op de werkplek: in dit geval wordt de Klant per e-mail en via zijn account op de hoogte gebracht van een aankomstdatum van de bezorger. De Klant kan, indien nodig, contact opnemen met de vervoerder om een andere leveringsdatum af te spreken.

Als de Klant de Bestelling niet binnen tien (10) kalenderdagen vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum thuis kan ontvangen, wordt de Bestelling teruggestuurd naar het COLIBRI-BEDRIJF. De Bestelling wordt dan beschouwd als verlaten door de Klant en opgelost in het voordeel van het COLIBRI-BEDRIJF zonder recht op terugbetaling.

Alle afhalingen en leveringen gebeuren tegen ondertekening van de Klant en op vertoon van een identiteitsbewijs. In voorkomend geval kan de Klant een derde partij machtigen om zijn bestelling in te trekken, op voorwaarde dat deze laatste een identiteitsbewijs van de Klant voorlegt, evenals een bevestiging van de beschikbaarheid van de Bestelling.

 

De overdracht van risico's voor rekening van de Klant vindt plaats op het moment van levering en/of herroeping. Vanaf dat moment draagt de Klant alleen de risico's van de Producten en aanvaardt hij alle schade ter zake onverminderd de rechten die hem ter beschikking staan en vermeld in het Artikel "Retourzendingen en Garantie".

 

Ongeacht de gekozen leveringsmethode, verbindt de Klant zich ertoe de conformiteit van de Bestelling te controleren onder de voorwaarden van het artikel "Retourzending en garantie".

 

Leveringen vinden plaats binnen drie tot tien werkdagen (zon- en feestdagen uitgezonderd).

 

Deze tijden zijn echter een indicatie en kunnen uitwijken  maar als de klant zijn bestelling vierentwintig (24) uur na de aangekondigde leveringsdatum nog steeds niet heeft ontvangen / heeft kunnen ophalen, wordt hij uitgenodigd om contact op te nemen met de klantenservice van het BEDRIJF COLIBRI op het adres macommande@maison-colibri.com zodat deze, indien nodig, de vervoerder of zijn logistieke diensten kan benaderen om de oorzaken van deze vertraging te achterhalen en de Klant een nieuwe redelijke leveringsdatum voor te stellen.

 

Bij gebrek aan levering op de aldus overeengekomen datum, kan de Klant, indien hij dat wenst, de annulering van de Bestelling en de volledige terugbetaling ervan vragen. In dat geval zal dit gebeuren binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen.

 

Er is geen vergoeding verschuldigd in geval van vertraging of niet-levering buiten de schuld van het BEDRIJF COLIBRI, en in het bijzonder bij aanwezigheid van een onjuist afleveradres.

 

7.    Retourzendingen en garanties

 

Onverminderd de wettelijke waarborgen die de Klant ter beschikking staan, verbindt deze zich ertoe om aan de vervoerder, in geval van levering aan huis, of aan de beheerder van het afhaalpunt, in geval van afhalen bij een afhaalpunt, eventuele gebreken te melden, schade of schijnbare non-conformiteiten van zijn Bestelling (beschadigde verpakking, ontbrekende producten, enz.), door dit te melden op de leveringsbon van de vervoerder en/of ontvangstbewijs op een afhaalpunt. Indien dit niet gebeurt, zal de Klant dit rechtstreeks aan de het BEDRIJF COLIBRI melden met behulp van het online formulier dat toegankelijk is op het adres https://www.maison-colibri.com/contact-opnemen/ of uiterlijk op het adres macommande@maison-colibri.com binnen de vierentwintig (24) uur na levering.

 

Bij gebreke hiervan wordt de Bestelling geacht vrij te zijn van zichtbare gebreken.

 

In voorkomend geval kan het BEDRIJF COLIBRI de Klant vragen om aanvullende informatie, met name foto's, die de Klant verbindt zich ertoe te verstrekken indien hij nog in het bezit is van het betrokken pakket en de levering niet heeft geweigerd.

 

In geval van een bewezen duidelijk gebrek, kan het BEDRIJF COLIBRI, naar eigen keuze, de Klant vergoeden binnen een termijn van maximaal veertien (14)  kalenderdagen, of ga door met de volledige vervanging van de Bestelling.

 

Bovendien heeft de klant de mogelijkheid om binnen de wettelijke termijnen klachten in te dienen onder de conformiteitsgarantie (twee (2) jaar vanaf de levering) of de garantie van verborgen gebreken (binnen een korte termijn vanaf de ontdekking van het defect in overeenstemming met de artikelen 1641 en volgend van het Franse Burgerlijk Wetboek), door het invullen van het klachtenformulier dat toegankelijk is op het adres https://www.maison-colibri.com/contact-opnemen/ en het bijvoegen van foto's die het geconstateerde gebrek of de geconstateerde non-conformiteit benadrukken.

 

Indien van toepassing kan het BEDRIJF COLIBRI de Klant vragen om aanvullende informatie te verstrekken, of de betrokken Producten op kosten van het BEDRIJF COLIBRI naar het BEDRIJF COLIBRI terugsturen.

 

In aanwezigheid van een bewezen non-conformiteit of verborgen gebrek, en onverminderd de rechten waarover de Klant beschikt krachtens deze wettelijke garanties, zal het BEDRIJF COLIBRI, naar keuze van de Klant, aanbieden om het terug te betalen binnen een maximum termijn van veertien (14 ) kalenderdagen, of om de Bestelling volledig te vervangen.

 

 

8.    Herroeping

 

De Klant heeft een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de levering of herroeping van de Bestelling. Bij wijze van uitzondering, vanwege het persoonlijke karakter van het bericht, heeft de Klant geen herroepingstermijn voor Gepersonaliseerde Producten die in een Gegraveerde Trommel worden verkocht.

 

In dit geval is de Klant verplicht:

- de Klantenservice van het BEDRIJF COLIBRI per e-mail te informeren via het adres macommande@maison-colibri.com, en het herroepingsformulier dat in deze algemene voorwaarden wordt vermeld hier bijvoegen.

- om alle Producten van de Bestelling op zijn kosten, in hun originele verpakking, niet ontzegeld en in perfecte staat terug te sturen naar het BEDRIJF COLIBRI, binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de kennisgeving aan het BEDRIJF COLIBRI van haar beslissing tot herroeping.

 

De Klant wordt terugbetaald binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen vanaf het bewijs van retourzending van de Producten van de Bestelling. De terugbetaling heeft betrekking op de prijs van de Bestelling, inclusief de oorspronkelijke verzendkosten, maar exclusief de retourkosten die de Klant maakt als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht. Het BEDRIJF COLIBRIvergoedt de Klant met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de bestelling heeft betaald, tenzij de Klant uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven anders te willen gaan.

 

Dit herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend op voedingsmiddelen die na levering door de Klant zijn uitgepakt en die daarom niet kunnen worden geretourneerd om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming.

 

 

 

9.    Verantwoordelijkheid

9.1 Het BEDRIJF COLIBRI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of incidentele schade, voorzien of onvoorzien, berokkend aan de Klant of aan een derde en in het bijzonder verlies van inkomsten of winst, verlies van gegevens of apparatuur, inclusief herstelkosten, reproductie, herstel van dergelijke verliezen, als gevolg van het gebruik van de Site of als gevolg van een bestelling.

Het BEDRIJF COLIBRI kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade veroorzaakt door de klant of een derde partij, of in geval van overmacht, opgevat als elke gebeurtenis die als zodanig wordt erkend door de Franse wet en jurisprudentie, evenals elke blokkering of vertraging van elektrische en/of telecommunicatienetwerken, elke vertraging of stopzetting van transportmiddelen en/of elke staking bij de vervoerders die verantwoordelijk zijn voor Bestellingen.

In ieder geval, rekening houdend met de verdeling van de risico's tussen het BEDRIJF COLIBRI en de Klant, zal de totale aansprakelijkheid van het BEDRIJF COLIBRI beperkt zijn:

·        Indien de schade ontstaat tijdens een Bestelling: in het totaalbedrag van de betreffende Bestelling;

·        Indien de schade zich voordoet buiten enige Bestelling: tot maximaal een forfaitair bedrag van 50 euro.

9.2 De Klant verbindt zich ertoe Producten uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bestellen. Elke marketing, wederverkoop of distributie van de Producten is verboden.

 

Bij het bestellen van Gepersonaliseerde Producten in een gegraveerde trommel, verbindt de klant zich ertoe geen gepersonaliseerde inhoud in te dienen die:

 

- Van laakbare aard of die inbreuk kan maken op de rechten van de het BEDRIJF COLIBRI, dit betreffende  als denigrerende, lasterlijke, beledigende, pornografische, expliciete, seksuele, illegale, discriminerende inhoud en elke inhoud die als beledigend, hatelijk, bedreigend, intimiderend, schadelijk, vulgair, obsceen of gewelddadig kan worden beschouwd,

 

- Constitutief voor de schending van een privaat recht met inbegrip van het recht op het beeld en de eerbiediging van het privé-leven erkend aan een natuurlijke persoon of van een individuele vrijheid de eigendomsrechten van een derde partij, zoals de rechten van intellectuele eigendom.

 

- Gepolitiseerde inhoud, dat wil zeggen elke inhoud met een politieke connotatie, of die gerelateerd kan zijn aan een kandidaat of een politieke partij.

 

10.                   Persoonsgegevens

 

In haar relaties met Klanten zal het BEDRIJF COLIBRI  voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetten met betrekking tot de bescherming van privacy en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld en betrekking hebben op de klanten zijn bedoeld om door de het BEDRIJF COLIBRI verwerkt te worden, die verantwoordelijk is voor de verwerking, met het oog op het leveren van diensten, het verwerken van bestellingen, voortdurende verbetering van de site, het uitvoeren van statistische rapporten en om de Klanten in het algemeen beter begrijpen. Deze verwerking is gebaseerd op deze AVV en/of het gerechtvaardigd belang van het BEDRIJF COLIBRI, als onderdeel van het beheer van haar relaties met Klanten en prospects.

 

Informatie gemarkeerd met een asterisk in contact- of accountformulieren is vereist om verzoeken van Klanten te verwerken. Als deze niet worden verstrekt, kan het verzoek niet in behandeling worden genomen.

 

De verzamelde gegevens worden intern gecommuniceerd binnen de teams van het BEDRIJF COLIBRI die verantwoordelijk zijn voor communicatie, logistiek en klantenrelaties.

 

De gegevens van de Klant zijn ook toegankelijk voor de onderaannemers van het BEDRIJF COLIBRI (met name voor het hosten van de Site en het transporteren van Bestellingen) die volgens hun instructies handelen en die passende beschermingsmaatregelen voor deze persoonsgegevens moeten nemen.

De gegevens kunnen, indien nodig, buiten de Europese Unie worden overgedragen, met dien verstande dat deze overdrachten in een dergelijk geval zullen worden ingekaderd door passende garanties, zoals het sluiten van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Informatie met betrekking tot de Klant wordt bewaard:

Ø  voor een periode van 3 jaar, daarna bewaard in tussentijdse archieven voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaring (tot nu 5 jaar);

Ø  Gedurende een periode van 13 maanden na de afschrijvingsdatum bij betaling per creditcard voor bankgegevens;

Ø  Voor een periode van 13 maanden vanaf hun implementatie/creatie in het geval van cookies.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft de Klant:

 

Ø  Recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking, verzet en overdraagbaarheid van hem betreffende informatie;

Ø  de mogelijkheid om het BEDRIJF COLIBRI richtlijnen door te geven om het lot van de gegevens die op hem betrekking hebben (bewaring, verwijdering, mededeling aan een derde partij, enz.) in geval van overlijden te organiseren;

 

De Klant wordt geïnformeerd dat het BEDRIJF COLIBRI een functionaris voor gegevensbescherming heeft aangesteld en dat met hem contact kan worden opgenomen, met name om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, op het volgende e-mailadres: dpo@maison-colibri .com.   

 

De Klant wordt er echter op gewezen dat zijn verzet of zijn verzoek tot beperking of verwijdering in de praktijk en naargelang het geval een impact kan hebben of het onmogelijk kan maken om rekening te houden met bepaalde verzoeken of de uitvoering van bepaalde Bestellingen.

 

De Klant heeft ook het recht om in beroep te gaan bij een nationale toezichthoudende autoriteit telle que la Commission Nationale de l'Informatique et des libertés in geval van overtreding van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder van de Europese Verordening nr.2016-679.

 

11.                   Intellectueel eigendom

 

De naam, het logo MAISON COLIBRI en de Site vormen werken die worden beschermd door het auteursrecht, volledig eigendom van het BEDRIJF COLIBRI.

Alle elementen waaruit de Site bestaat en in het bijzonder de interfaces, software, foto's, grafische of tekstuele elementen die daarin voorkomen, zijn het volledige eigendom van het BEDRIJF COLIBRI of van haar begunstigden. Geen enkel element van de site mag worden gebruikt, gereproduceerd, weergegeven, verspreid, gedecompileerd, geïndexeerd, opgesteld door een technisch proces, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het het BEDRIJF COLIBRI.

Het is de Klant verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF COLIBRI omleidingshypertextlinks van sites van derden naar de Site te creëren en te verspreiden, of om deze in een andere site te integreren via een technisch proces zoals: "Framing".

"COLIBRI" en  "MAISON COLIBRI" zijn gedeponeerde handelsmerken waarop de Klant geen rechten heeft.

 

12.                   Ontwikkeling van deze AVV

Het het BEDRIJF COLIBRI kan op elk moment de voorwaarden van deze AVV wijzigen.

Deze wijzigingen zijn bindend voor de Klant zodra ze online worden gezet en voor elk gebruik van de Diensten en in het bijzonder elke Bestelling die na deze online publicatie wordt geplaatst. Het wordt daarom aanbevolen dat de Klant regelmatig de AVV raadpleegt die toegankelijk zijn via de Site om kennis te nemen van deze nieuwe voorwaarden.

13.                   Tolerantie

Het feit dat het BEDRIJF COLIBRI niet of met vertraging gebruik maakt van de toepassing van een bepaling van de AVV kan niet worden geïnterpreteerd als een ontheffing van het gebruik van deze bepaling in de toekomst.

 

14.                   Toepasselijk recht

 

De AVV en alle relaties met Klanten worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het belgeNederlands recht.

 

15.                   Bemiddeling en geschillen

 

Klanten kunnen elk geschil of geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Diensten, de Site en/of voortvloeiend uit een Bestelling voorleggen aan bemiddeling.

 

De Klant kan dus gebruik maken van de online bemiddeling van de Europese Unie op de volgende site:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.

 

 

Ongeacht het middel dat wordt gebruikt om contact op te nemen met de bemiddelaar, moet het verzoek de volgende elementen bevatten om snel te kunnen worden verwerkt: post-, e-mail- en telefonische contactgegevens van de klant, evenals de naam en het adres van het BEDRIJF COLIBRI, een korte uiteenzetting van de feiten en bewijs van de voorbereidende stappen die zijn genomen met het BEDRIJF COLIBRI. Het geschil kan echter niet worden onderzocht wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of onrechtmatig is, wanneer het geschil al eerder is onderzocht of wordt onderzocht door een andere mediator of door een rechtbank, als de Klant zijn verzoek bij de mediator heeft ingediend binnen een termijn van meer dan één jaar vanaf de schriftelijke klacht ingediend bij het BEDRIJF COLIBRI, indien het geschil niet binnen de bevoegdheid van de bemiddelaar valt, of ten slotte indien de Klant niet rechtvaardigt dat hij vooraf heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met het BEDRIJF COLIBRI op te lossen door middel van een schriftelijke klacht.

 

 

De bovenstaande bepalingen kunnen het recht van klanten om de bevoegde rechtbanken aan te spannen niet beperken. de Bruxelles

 

 

 

 

 

16.                   Ethiek en Naleving

 

Het BEDRIJF COLIBRI zet zich in voor een programma voor ethiek en naleving, gebaseerd op respect, integriteit en verantwoordelijkheid, en verwacht van haar Klanten dat ze zich ertoe verbinden nationale en internationale normen met betrekking tot anticorruptie, na leven van sancties rechten, milieubescherming en mededingingsrecht. In het bijzonder verklaart de Klant dat, in het kader van commerciële relaties met het Bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, directeuren, functionarissen en werknemers niet zullen accepteren, direct of indirect, om de betaling van een som geld, de levering van een geschenk of iets anders van waarde of om enig ander ongerechtvaardigd voordeel in verband met dergelijke commerciële relaties toe te kennen aan (i) een persoon of welk bedrijf dan ook, of (ii) een ambtenaar of werknemer van de staat of een politieke partij of een kandidaat voor een politieke partij, met als doel het aanzetten tot of belonen van enige actie van deze persoon om een onrechtmatig voordeel te behalen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot de opschorting of annulering van lopende bestellingen of leveringen en de beëindiging van commerciële relaties.

 

 

 

 

 

 


 

Herroepingsformulier


(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de bestelling op macommand@maison-colibri.com wilt herroepen, behalve voor uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke AVV, in het bijzonder voor enige bestelling voor gepersonaliseerde producten in een gegraveerde trommel. In overeenstemming met artikel 7 van de AVV, moet dit herroepingsformulier worden per e-mail worden verzonden of via het formulier HIER op de Site, sectie "Contact", ALVORENS ALLE PRODUCTEN TE RETOURNEREN.)


Ter attentie van het BEDRIJF COLIBRI [ 
madeleine@maison-colibri.com  ] :


Ik/wij (*) meld(en) u hierbij (*) dat ik/wij (*) de overeenkomst voor de verkoop van de goederen (*) hieronder herroep(en):


Besteld op:

Afgeleverd op:


Naam van de consument(en):


Adres van de consument(en):


Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

Datum:

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.